VSTI

vyjádření

subjektu

technické

infrastruktury